ARTerioinspiracje XV: warsztaty MIASTO KREATYWNE

Uczestnicy poprzednich ARTerioinspiracji, które eksperymentalnie zrealizowaliśmy w formie warsztatów, zaproponowali kontynuowanie takiej formy spotkań. Dlatego w trakcie kolejnego arterioinspiracyjnego popołudnia, zorganizowanego 6 października 2011 roku w gościnnych progach zabrzańskiego VENOS STUDIO, ponownie kreatywna praca warsztatowa łączyła się z ożywioną dyskusją. Tym razem „na warsztat” wzięliśmy…miasto. Punktem wyjscia było  „9 tez miejskich”(oparcowanych ponad dwa miesiące temu w trakcie Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu), które dotyczą m.in.: prawa mieszkańców do miasta, budżetu partycypacyjnego (wprowadzonego częściowo w tym roku np. w Sopocie), gwarantowania mieszkańcom sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu, rewitalizacji historycznych obszarów, kultury przestrzeni miejskiej i innych.

Warsztaty zrealizowaliśmy w czterech grupach. Każda z nich, w oparciu o doświadczenia i wiedzę uczestników, najpierw definiowała czym jest Miasto Kreatywne i jak rozpocząć proces jego tworzenia przywołując przykłady kreatywności w różnych sektorach miejskiej rzeczywistości, między innymi: w kulturze, biznesie, w edukacji, turystyce czy rewitalizacji. Podsumowaniem warsztatów było wspólne opracowanie projektu pokazujacego jak miasto może być tworzone przez jego mieszkańców.

Kolejne spotkanie zostanie zorganziowane 5 listopada, tym razem tematem będą sposoby wspierania sektora kultury i sektora kreatywnego w Unii Europejskiej. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do 3.11 na adres annaochmann@fundacja-arteria.org