ARTerioinspiracje we wrześniu czyli jak kultura i kreatywność zmieniają oblicze miasta?

W trakcie pierwszego spotkania z cyklu ARTerioinspoiracje po wakacjach (7 września 2017 r.) powróciliśmy do tematów związanych z politykami miejskimi, a właściwie skoncentrowaliśmy się na tym jak kultura i kreatywność zmieniają oblicza miast.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tego tematu było opublikowanie w lipcu 2017 r. przez Komisję Europejską pierwszego wydania „Monitora miast kultury i kreatywności”, w którym przedstawiono europejskie miasta (w dziewięciu kategoriach), które znalazły swój własny sposób na wykorzystanie potencjału kultury i kreatywności dla stymulowania rozwoju, innowacji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewnienia swoim mieszkańcom lepszej jakości życia. Monitor jest efektem projektu badawczego obejmującego 168 miast w 30 krajach europejskich. Publikacja opiera się na trzech głównych wskaźnikach, którymi są życie kulturalne, gospodarka kreatywna i sprzyjające im warunki.

Streszczenie najważniejszych tez, jako wstęp i inspirację do rozmowy, przygotowała prezes Fundacji Anna Ochmann, a Wenancjusz Ochmann moderował dyskusję. Uczestnicy naszego spotkania byli zgodni, że dynamika życia kulturalnego jest silnie powiązana z różnymi wymiarami życia w mieście, począwszy od różnorodności społecznej, a na sytuacji gospodarczej kończąc. Przywoływali liczne przykłady „kulturalnego życia” śląskich miast – z Zabrza, Gliwic czy Katowic (tym bardziej, iż Katowice były jednym z siedmiu polskich miast, które zostały objęte badaniem). Dyskutowaliśmy o mieście „idealnym” – w którym zróżnicowane i dobrze zarządzane ośrodki kultury oraz rozbudowana infrastruktura kulturalna wpływają na wysokie uczestnictwo w życiu kulturalnym, sektor kreatywny rozwija się dynamicznie i wielopłaszczyznowo, gdzie wiedza o ochronie własności intelektualnej i innowacyjne rozwiązania zapewniają wzrost gospodarczy, a wysoki poziom edukacji idzie w parze z otwartością, tolerancją i wysokim kapitałem społecznym.

Całość dokumentu do pobrania tutaj, dostęp do interaktywnego narzędzia za pomocą którego można wyszukiwać dane ilościowe i jakościowe dotyczące sytuacji w poszczególnych miastach – tutaj, a krótka informacja w języku polskim tutaj.

Kolejne spotkanie z cyklu w październiku – szczegóły na stronie i w newsletterze.