ARTerioinspiracje w styczniu czyli kilka słów o międzynarodowym rynku muzycznym

Rok 2018 rozpoczęliśmy od spotkania z cyklu ARTerioinspiracje (spotkaliśmy się 10 stycznia 2018 r.) i gorącej dyskusji o międzynarodowym rynku muzycznym. Wstęp do spotkania przedstawił Wenancjusz Ochmann i Julia Raszawska, w oparciu o raport „GLOBAL MUSIC RAPORT. Music consumption exploding worldwide” przygotowanego przez IFPI.

Komisja Europejska opublikowała komunikat ”Towards a modern, more European copyright framework” w grudniu 2015 r. (więcej tutaj), uznając, że muzyka i inne twórcze treści oraz usługi online są ważne dla wzrostu gospodarczego w Europie. Jest to zbieżne z wynikami Global Music Report 2016 (całość tutaj) przygotowanego przez IFPI, gdzie można przeczytać, że „światowy rynek muzyczny osiągnął kluczowy kamień milowy w 2015 roku, kiedy obrót cyfrowy stał się głównym źródłem przychodów, wyprzedzając sprzedaż fizycznych formatów po raz pierwszy w historii. Przychody z obrotu cyfrowego stanowią obecnie 45 procent całkowitych przychodów, w porównaniu do 39 procent w przypadku sprzedaży fizycznej”. Zauważono również, że łączne przychody z branży wzrosły o 3,2% do 15,0 mld USD, co doprowadziło do pierwszego znaczącego wzrostu w branży w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Wynika to także z dynamicznego rozwoju tego sektora – na przykład w Wielkiej Brytanii branża muzyczna zatrudnia ponad 115 000 osób, generując 4,1 miliarda funtów dla gospodarki (w 2014 r.). W Nowej Zelandii (gdzie jest tylko 4,5 miliona mieszkańców) muzyka wniosła do gospodarki 472 miliony dolarów nowozelandzkich (w 2014 r.). To co jest jednak zauważalnym i wciąż rosnącym problem to fakt, iż pomimo wzrostu „konsumpcji” muzyki nie przekłada się to na uczciwe wynagrodzenie dla artystów i wytwórni płytowych, co wynika z problemów z prawem autorskim nie nadążającym za rozwojem współczesnych technologii.

Dyskusja uczestników naszego spotkania skoncentrowała się na analizie zapisów raportu, ale także na kwestiach związanych z prawem autorskim w Polsce. I to nie tylko tych związanych z branża muzyczną ale także np. sztukami wizualnymi kwestia repartycji.

Kolejne spotkanie już w lutym, serdecznie zapraszamy!