ARTerioinspiracje w maju czyli o KURORCIE QULTURY i prywatnych centrach kultury słów kilka

10 maja 2017 r. zaprosiliśmy na kolejne, bardzo nietypowe, spotkanie z cyklu ARTerioinspiracje. Tym razem chcieliśmy dowiedzieć się od osób, które z nami współpracują na co dzień, ale także od tych, którzy są uczestnikami i gośćmi naszych działań co sądzą o nowej siedzibie ARTerii (która od września 2016 roku działa w KURORCIE QULTURY), jakie są ich oczekiwania wobec tego miejsca i naszego programu, jakie marzenia…

Warto wspomnieć, iż od 2016 KURORT QULTURY jest na liście niezależnych instytucji/miejsc kultury European Cultural Centre prowadzoną przez międzynarodową sieć Trans Europe Halles.

Spotkanie poprowadzili: Wenancjusz Ochmann, właściciel KURORTU QULTURY oraz Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, a dyskusję rozpoczęliśmy od trochę przewrotnego pytania: czy kultura może być prywatna? Najczęściej myśląc o kulturze myślimy o tej instytucjonalnej, publicznej, finansowanej – i w znacznym stopniu określanej programowo – przez państwo lub samorządy lokalne. Nasze badania, jak i obserwacje zmieniającej się rzeczywistości sektora kultury pokazują, iż z roku na rok rośnie liczba inicjatyw niezależnych, często autorskich, tworzonych przede wszystkim oddolnie przez lokalnych aktywistów i pasjonatów. Szczególna grupą są tu na przykład muzealnicy prywatni – prawdziwi pasjonaci (często na bazie prywatnych zbiorów, zbieranych z potrzeby serca, rodzą się dopiero miejsca lub instytucje dalej te kolekcje rozwijające czy prezentujące). Z kolei „publiczne” instytucje kultury są coraz częściej postrzegane jako, w pierwszej kolejności, miejsca pracy, a nie miejsca realizacji misji.

To co charakteryzuje prywatne instytucje kultury to różnorodność i elastyczność programowa, swoboda działania, wolność, kreatywność i przedsiębiorczość, ale przede wszystkim brak jednego ustalonego modelu funkcjonowania, często też działania kulturowe są w nich elementem działań w tzw. „przemysłach czasu wolnego”.

Wnioski z majowego spotkania będą opracowane w celu stworzenia roboczej strategii rozwoju KURORTU QULTURY, a wszystkim zaangażowanym w ten proces – za wspaniałe pomysły i cenne uwagi – serdecznie dziękujemy. Zapraszamy także na ostatnie przed wakacjami, czerwcowe spotkanie (szczegóły w newsletterze i na stronie).