ARTerioinspiracje w listopadzie czyli „quo vadis” artysto po studiach?

Co roku mury uczelni artystycznych w Polsce opuszczają setki jeżeli nie tysiące absolwentów – magistrów sztuki specjalizujących się w różnych dziedzinach. Ten moment powinien rozpoczynać najbardziej twórczy i dynamiczny okres w ich życiu zawodowym – czas artystycznych wyzwań, rozwoju kariery artystycznej, świadomej pracy jako twórców, zamiast tego dla większości z nich następuje dramatyczne zderzenie w rzeczywistością rynku pracy.

Fundacja ARTeria od kilku lat analizuje sytuację absolwentów uczelni artystycznych a także dostępną literaturę i aktualne badania na ten temat – ostatnio realizowane przez nas projekty mają na celu przede wszystkim próbę znalezienia narzędzi i wsparcia dla młodych artystów. W trakcie listopadowych ARTerioinspiracji (16 listopada 2016 r.) dyskutowaliśmy o sytuacji młodych artystów i twórców na polskim rynku pracy koncentrując się z jednej strony na źródłach finansowania ich działalności artystycznej (od sprzedaży prac/projektów, przez pozyskiwanie grantów, działalność dydaktyczną, poprzez zatrudnienie poza sektorem kultury i kreatywnym, aż po życie z oszczędności lub wsparcia rodzin/partnerów), z drugiej próbując sprecyzować czynniki determinujące sukces zawodowy i osiągnięcie  satysfakcji finansowej w działalności artystycznej/kreatywnej (takie jak: talent, doświadczenie praktyczne, znajomość technologii komunikacyjnych, przedsiębiorczość i umiejętności biznesowe), żeby wreszcie zdefiniować listę umiejętności, które można rozwijać, żeby przekształcić własną działalność artystyczną/twórczą w działalność o charakterze dochodowym. Tu uczestnicy spotkania wskazali szereg elementów m.in. umiejętność właściwego zarządzania (sobą, czasem i innymi ludźmi), zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, ale też indywidualnie, umiejętność wyszukiwania i analizy danych, samodyscyplinę, gotowość do podejmowania ryzyka, umiejętność budowy sieci kontaktów i nawiązywania znajomości…

Co dziwniejsze kreatywność i innowacyjność były tak oczywistymi cechami artystów/twórców – dla uczestników naszej dyskusji – że nikt o nich nie wspomniał…

Jednym z elementów spotkania było omówienie celów oraz zakresu nowego projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem Fundacji ARTeria – ArtENprise” (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ dedykowanego właśnie tej tematyce. Projekt koordynowany jest przez Izbę Handlową w Granadzie. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Cele projektu obejmują:

  • promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia artystów i pracowników sektora kreatywnego oraz inicjowania i rozwoju przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych
  • zachęcanie artystów i przedstawicieli sektora kreatywnego do większej koncentracji na umiejętnościach biznesowych i  nadawaniu ich przedsięwzięciom charakteru ekonomicznego
  • ocenę istotnych oraz przekrojowych umiejętności i prowadzenie szkoleń, o charakterze praktycznym, z zakresu przedsiębiorczości

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.