ARTerioinspiracje w październiku czyli o dziedzictwie niematerialnym

7 października 2019 r. spotkaliśmy się na kolejnym spotkaniu z cyklu ARTerioinspiracje. Tym razem dyskutowaliśmy o dziedzictwie niematerialnym. Warto przypomnieć, iż Polska została wybrana w 2018 r. jednym z 24 członków Międzynarodowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Oprócz Polski czteroletnią kadencję w komitecie rozpoczęli: Holandia, Kamerun, Dżibuti, Togo, Kuwejt, Jamajka, Azerbejdżan, Chiny, Japonia, Sri Lanka oraz Kazachstan. Gremium zajmuje się m.in. oceną wniosków o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

Spotkanie moderował Wenancjusz Ochmann.

Ochrona „zwyczajów ojców”, tradycji, także muzycznych, rzemiosła artystycznego, obyczajów, praktyk społeczno-kulturowych to z jednej strony swoisty kod kulturowy ludzkości, z drugiej ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma zdecydowanie krótszą historię niż ochrona wszelkiego rodzaju zabytków o charakterze materialnym. Także Międzynarodowa Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego została zawarta dopiero w 2003 r., a więc 31 lat po konwencji dotyczącej dziedzictwa materialnego (Polska ratyfikowała ją w 2011 r.). Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znalazły się m.in. krakowskie szopkarstwo z tradycjami sięgającymi I połowy XIX w., bartnictwo, ale także Kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie,  obrzędy weselne z okolic Szamotuł albo ludowo-rzemieślnicza umiejętność wyplatania koszy „kabłącoków” w Lucimi na Radomszczyźnie.

Wstęp do dyskusji przygotowała Anna Ochmann, a uczestnicy spotkania dyskutowali o niematerialnym dziedzictwie kulturowym naszego regionu i lokalnych, nie tylko zabrzańskich, tradycjach – pojawiło się kilka pomysłów na wpisanie ich na listę krajową!

Kolejne spotkanie odbędzie się 19 listopada 2019 r. – serdecznie zapraszamy!