ARTerioinspiracje w kwietniu czyli jak się ma muzyka i plastyka w polskiej szkole…

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  udostępniło raport  z badań nad procesem wprowadzania podstawy programowej z plastyki i muzyki w polskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych – raport ten stał się tematem naszego kolejnego, kwietniowego (już 51.) spotkania z cyklu ARTerioinspiracje (spotkaliśmy się 10 kwietnia 2015 r.).

Badanie zostało zlecone przez MKiDN po wprowadzeniu zmian w podstawie programowej w szkolnictwie powszechnym w 2009 roku (przywrócenie obowiązkowego nauczania muzyki i plastyki do programów szkolnych oraz reforma programów nauczania), a jego celem było zobrazowanie sytuacji  nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz muzyki i plastyki w procesie dydaktycznym. Metodologia badawcza bazowała na ogólnopolskim sondażu (indywidualne wywiady z nauczycielami  muzyki i plastyki), na analizie forów internetowych tworzonych przez nauczycieli oraz analizie stron internetowych szkół podstawowych i gimnazjalnych, a wyniki dostarczyły wiedzy m.in. na temat wykształcenia pedagogów, wyposażenia pracowni oraz stosunku uczniów i rodziców do przedmiotów artystycznych. Uczestnicy naszego spotkania – pedagodzy i artyście dyskutowali o bardzo trudnej sytuacji nauczycieli muzyki i plastyki w polskich szkołach, o problemach i braku satysfakcji, o nie traktowaniu tych przedmiotów jako ważnych w rozwoju młodego pokolenia. Odnieśliśmy się także do wyników naszego badania realizowanego w ramach projektu European Cultural Learning Network i publikacji, którą rozdaliśmy uczestnikom (do pobrania tutaj), do dobrych praktyk w edukacji przedmiotów artystycznych w innych europejskich krajach. Infografiki podsumowujące najważniejsze ustalenia raportu MKiDN do pobrania tutaj, całość na stronie MKiDN, a my już dziś zapraszamy na kolejne ARTerioinspiracyjne spotkanie w maju.