ARTerioinspiracje w kwietniu czyli CULTURE – URBAN – FUTURE

18 kwietnia 2017 r. zaprosiliśmy na kolejne spotkanie z cyklu ARTerioinspiracje. Tym razem dyskusja ogniskowała się wokół tematyki miejskiej a punktem wyjścia była publikacja „Culture: Urban Future. Global Report on Culture for Sustainable Urban Development” (do pobrania tutaj), której najważniejsze elementy zreferowała prezes Fundacji ARTeria – Anna Ochmann.

Publikacja analizuje wpływ kultury na obszary miejskie w kontekście Agendy dla Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ-u oraz kilku innych dokumentów. Dotyczy znaczenia, jakie kultura ma w tworzeniu miast jako dobrych miejsc do życia (warto pamiętać, iż obecnie ponad połowa światowej populacji zamieszkuje obszary miejskie) i poprzez analizę rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych miastach, wskazuje w jaki sposób kultura jest czynnikiem kluczowym dla zrównoważonego rozwoju i jak może być implementowana do strategii rozwojowych.

Dokument został także pomyślany jako wsparcie dla rządów wprowadzających w życie Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030 i składa się z omówienia aktualnej sytuacji kultury i jej związków z rozwojem miast, a także refleksji nad jej rolą w: promocji zrównoważonego rozwoju skoncentrowanego na ludziach i ich potrzebach, zapewnieniu odpowiedniego środowiska w miastach dla wszystkich mieszkańców, wspieraniu zintegrowanego tworzenia polityki, itp.

Na kolejne ARTerioinspiracyjne spotkanie zapraszamy już 10 maja 2017 r. – chcemy podyskutować o tym czym ma być KURORT QULTYRY czyli prywatne, niezależne centrum kultury…. (konieczność wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres biuro@fundacja-arteria.org).