ARTerioinspiracje w grudniu czyli kilka słów podsumowania Europejskiego Forum Kultury 2017

Europejskie Forum Kultury jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych co dwa lata przez Komisję Europejską, którego celem jest m.in. wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kultury, umożliwienie nawiązania współpracy przez najważniejsze podmioty w tym sektorze, a także podsumowanie realizacji europejskiego planu działań na rzecz kultury. Ważnym elementem spotkań jest faktyczna debata na temat polityki i inicjatyw UE w dziedzinie kultury.

Tegoroczne forum było dodatkowo dedykowane refleksji na temat roli kultury w podejmowaniu europejskich i światowych wyzwań oraz wkładu kultury i kreatywności w lokalny i regionalny rozwój społeczno-ekonomiczny. Krótkie streszczenie najważniejszych wystąpień oraz prezentacji zaprezentowała uczestnikom grudniowego spotkania z cyklu ARTerioinspiracji Anna Ochmann, a następnie zaprosiła do dyskusji.

Impulsem do wyboru takich, a nie innych punktów ciężkości w trakcie tegorocznego Forum było m.in. spotkanie przywódców UE w Göteborgu w listopadzie 2017 roku podsumowany w opublikowanej informacji prasowej (link tutaj) i związany z tym komunikat „Przyszłość Europy: utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.” (dostępny tutaj).

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami po Europejskim Forum Kultury 2017 dostępnymi tutaj.

W ramach ARTerioinspiarcji spotkaliśmy się 13 grudnia 2017 r., kolejne spotkanie 10 stycznia 2018 roku – tym razem dedykowane rynkowi muzycznemu – serdecznie zapraszamy (potwierdzenie uczestnictwa, ze względów organizacyjnych, jak zwykle na adres biuro@fundacja-arteria.org).