ARTerioinspiarcje w marcu 2017 czyli co artyści mogą wnieść do świata biznesu?

1 marca 2017 r. w ramach kolejnego spotkania z cyklu ARTerioinspiracje rozmawialiśmy o cechach, metodach pracy, którymi artyści mogą wzbogacić środowisko biznesowe i pracę przedsiębiorców.

Na początek Anna Ochmann, jako inspirację, krótko przedstawiła wyniki badania, zrealizowanego przez Fundację ARTeria w ramach międzynarodowego projektu „ArtENprise – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills” w zakresie odnoszącym się do tej tematyki, a następnie oddała głos Wenancjuszowi Ochmannowi, który poprowadził dyskusję.

Uczestnicy zdefiniowali listę umiejętności, które artyści i osoby kreatywne mogą wnieść do biznesu, między innymi takie jak:

  1. Kwestie estetyczne – talent, poczucie estetyki, niepowtarzalność/oryginalność produktów, kreatywność
  2. Wyczucie szans – spostrzegawczość, wyostrzona percepcja, niekonwencjonalne myślenie, dociekliwość połączona z potrzebą nowości, różnorodności i zmiany, wrażliwość, pozazmysłowy odbiór rzeczywistości
  3. Motywacja – pasja, upór, cierpliwość, samokontrola, pracowitość, sumienność
  4. Spontaniczność, otwartość na doświadczenie, tolerancja dwuznaczności
  5. Umiejętność koncentracji na zadaniu połączona ze zdolnością adaptacji do dynamicznych warunków otoczenia, tendencja do samorealizacji
  6. Umiejętność samodzielnej pracy, ale również budowania relacji w zespołach, wysoka samoświadomość
  7. Niezależność, tendencja przekraczania ograniczeń, odwaga polegająca na podejmowaniu intelektualnego ryzyka, improwizacji, otwartości na pomyłki,

Generalnie, w opinii uczestników spotkania, postawy twórcze przejawiają się w otwartym, aktywnym stosunku do świata i życia, wysokim poziomie samoświadomości, umiejętności kierowania sobą, wrażliwości emocjonalnej i percepcyjnej co może być dobrą bazą do osiągnięcia sukcesu zawodowego i finansowego w działalności artystycznej i kreatywnej. Szczególnie podkreślone zostały w tym miejscu takie cechy jak: kreatywność, rozwinięta wyobraźnia, niekonwencjonalne myślenie, co sprzyja generowaniu innowacyjnych rozwiązań i tolerowaniu odmienności, a także – charakterystyczne dla osób z osobowością artystyczną – zdolność do głębokiej refleksji, uczenia się na podstawie wcześniejszych doświadczeń i przeżyć dzięki umiejętności wyciągania wniosków i oceny konsekwencji.

Uczestnicy wymienili także szereg cech charakterystycznych dla reprezentantów sektora kultury i kreatywnego, a ważnych w działalności biznesowej, takich jak: stały rozwój, zaangażowanie w pracę, samowystarczalność, niezależność, koncentracja na działaniu, realizacji działania, otwartość na pomyłki, sprzeczności, umiejętność improwizacji, nonkonformizm, podejmowanie ryzyka społecznego, motywacja do zmian, uczenie się przez doświadczenie.

Zapraszamy na spotkanie kwietniowe – informacja o terminie i temacie już wkrótce na stronie fundacji i w newsletterze.