ARTerioinspiarcje w maju czyli o tym jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych

Majowe spotkanie z cyklu ARTerioinspiarcje (spotkaliśmy się 11 maja 2018 r.) poświęciliśmy próbie odpowiedzi na pytanie jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Inspiracją  dla uczestników spotkania był krótki poradnik przygotowany przez medialab Katowice – link do publikacji tutaj. Dzieliliśmy się także swoimi doświadczeniami z wykorzystania narzędzi cyfrowych w promocji działań kulturalnych.

Z jednej strony miliony użytkowników korzystają na co dzień z urządzeń mobilnych, aplikacji i serwisów społecznościowych, także organizacje i instytucje kultury powoli sięgają po takie narzędzia, z drugiej strony – w sektorze kultury wciąż nie jest wykorzystywany w pełni ich potencjał.

W Polsce wydaje się, że szczególnie muzea są najlepszymi miejscami testowania takich nowych rozwiązań – coraz częściej udostępniają użytkownikom mobilne aplikacje ułatwiające zapoznawanie się z zasobami i prowadzoną działalnością. Muzea mogą stosować mobilne aplikacje na wiele sposobów – od najprostszego wykorzystania czytników kodów QR, z dodatkowymi treściami dla obiektów znajdujących się na wystawie dostępnymi po zeskanowaniu kodu, po bardziej skomplikowane jak np. zastosowanie małych nadajników sygnałów radiowych (tzw. Beaconów), które mogą się komunikować np. ze smartfonami za pośrednictwem technologii Bluetooth. Aplikacja zainstalowana w urządzeniu zwiedzającego, w momencie przechodzenia koło nadajnika wyświetli na ekranie przydatne informacje o danym eksponacie, itp. Najbardziej rozbudowane są gry tworzone specjalnie z myślą o młodszych (ale i tych trochę starszych) zwiedzających, także z wykorzystaniem koncepcji rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality, AR) umożliwiając użytkownikowi zobaczenie na ekranie swojego smartfona na przykład nieistniejących już miejsc lub zobaczenie eksponatów w wirtualnej rzeczywistości.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się w toku dyskusji nad możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy swoich organizacji lub swojej działalności artystycznej, także nad możliwościami współpracy w tworzeniu wspólnych narzędzi.

Kolejne, ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu, odbędzie się 13 czerwca 2018 r. Serdecznie zapraszamy!