ARTerioinspiarcje w lutym 2017 czyli o sposobach pracy nad cechami przedsiębiorczymi artystów

Lutowe spotkanie ARTerioinspiracyjne (9 lutego 2017 r.) to była burzliwa dyskusja o tym czy artysta powinien mieć cechy przedsiębiorcze, a jeżeli tak to jak nad nimi pracować. Przecież jest ARTYSTĄ! Rozmawialiśmy o metodach i strategiach rozwoju własnych cech przedsiębiorczych przez reprezentantów sektora kultury i kreatywnego (także w kontekście realizacji przez Fundację ARTeria projektu „ArtENprise – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills”).

Uczestnicy byli zgodni, że nie istnieją dobre, wypracowane i uniwersalne metody czy strategie wsparcia artystów i osób kreatywnych w zdobyciu umiejętności czy cech warunkujących osiągnięcie sukcesu zawodowego i finansowego, a tradycyjnie stosowane metody typu seminaria czy szkolenia zupełnie się w przypadku tej grupy nie sprawdzają. Jest to także związane z różnorodnością podmiotów i działań artystycznych/kreatywnych.

Najlepszy transfer wiedzy i umiejętności następuje w sytuacjach nieformalnych – szczególnie mentoringu (także krótkoterminowego job-shadowingu) oraz spotkań w przestrzeni co-workingowej, itp., także współpracy – networkingu połączonego z wymianą wiedzy (możliwe jest to także w ramach klastrów kreatywnych, ale pod warunkiem, że nie są one prowadzone przez instytucje publiczne), także szybkich, realizowanych w odpowiedzi na konkretną potrzebę, warsztatów. Jedynym wyjątkiem są tu kwestie związane z aspektami prawnymi czy księgowymi (ale już na przykład nie z marketingowymi) – choć tu także dużo bardziej pożądana jest możliwość szybkiej konsultacji/rozwiązania „palącego” problemu niż jakieś trwające kilka tygodni warsztaty czy wiedza zdobywana na studiach podyplomowych itp.. Wpisuje się to dobrze w „collaboration model” pracy artystów. Część uczestników wskazywała przydatność stworzenia narzędzia typu Open Education Resource prowadzonego przez wyspecjalizowaną w zagadnieniach sektora kultury i kreatywnego organizację, która na bieżąco i wielopłaszczyznowo monitorowałaby kwestie charakterystyczne dla tych sektorów i była swoistym repozytorium wiedzy.

Spotkanie poprowadził i dyskusję moderował Wenancjusz Ochmann.

Kolejne, marcowe spotkanie (zapraszamy już 1 marca 2017) dedykujemy z kolei temu co artyści mogą wnieść do świata przedsiębiorców! Serdecznie zapraszamy.