ARTerioinspiarcje w kwietniu czyli jak zbudować miasto muzyki?

Kwietniowe spotkanie z cyklu ARTerioinspiracje dedykowaliśmy muzyce, a właściwie temu jak zbudować MIASTO MUZYKI. Katowice, stolica konurbacji górnośląskiej od 2015 roku nosi zaszczytny tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.Sama sieć Miast Kreatywnych UNESCO (Creative Cities Network) została utworzona w 2004 roku, aby promować rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturowy miast, oparty na zasadach kreatywności i zrównoważonego rozwoju. Dzięki współpracy w sieci miasta mogą dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w dziedzinie rozwoju kulturalnego, wpływając jednocześnie na rozwój przemysłów kultury czy tworząc nowe szanse dla rozwoju. UNESCO wyróżnia miasta kreatywne w siedmiu dziedzinach: muzyki, literatury, filmu, gastronomii, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, wzornictwa oraz sztuki mediów.

Uczestnicy naszego spotkania podzielili się na wstępie swoimi opiniami na temat Katowic – miasta muzyki, a przede wszystkim programu i dostępności wydarzeń. Inspiracją do dalszej dyskusji był „THE MUSIC CITIES MANUAL. YOUR COMPREHENSIVE GUIDE TO BUILDING MUSIC CITIES” (dostępny tutaj) opracowany przez organizację SOUND DIPLOMACY. Najważniejsze tezy z tego dokumentu przedstawiła Anna Ochmann, prezeska ARTerii, a następnie zaprosiła do dyskusji nad „13 krokami” w budowaniu i lepszym rozumieniu miasta muzyki:

 1. Music is infrastructure – develop a policy
 2. Understand your environment – asset map it
 3. Music&non-music people – create a coalition
 4. Respect and celebrate your past – use your heritage
 5. Everyone loves music – use yours for tourism
 6. Use music to achieve sustainable development
 7. We all need a place to develop – support venues
 8. Create an entrepreneurial environment for business
 9. Prioritise music education on across young and old – engagement is a key
 10. Support your evening&night time economy – we all have one
 11. Prioritise affordability – humanise your buildings and land
 12. Recognise how big we are if we work together – be international
 13. Music is central to our health and wellbeing

Spotkaliśmy się 10 kwietnia 2019 r., a na kolejne spotkanie zapraszamy już w maju.