ARTerioinpiracje we wrześniu czyli jak zainteresować dzieci sztuką

Nowy sezon spotkań z cyklu ARTerioinspiarcje rozpoczęliśmy  12 września 2018 r. Tym razem próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie – jak zainteresować najmłodszych sztuką w sposób dla nich najbardziej atrakcyjny, jak zaszczepić w nich, tak potrzebne dziś, myślenie krytyczne, które rozwija właśnie kontakt ze sztuką. Czyli dyskutowaliśmy o rozwoju publiczności – tej najmłodszej. Wprowadzenie przygotowała prezeska Fundacji ARTeria – Anna Ochmann, a dyskusję moderował Wenancjusz Ochmann.

Zaczęliśmy od przywołania podziału (jeszcze Artystotelesa) na poesispraxis, czyli twórczość i działanie. Od podziału na to co piękne i to co wyłącznie użyteczne. Ten podział zniósł dopiero w latach 90. XX wieku amerykański filozof Richard Shusterman w swojej pracy „Estetyka pragmatyczna” używając metafory jazdy kabrioletem. Bo przecież to może być i piękne i pożyteczne… I tak rozpoczęła się dyskusja o tym czy patrzenie na sztukę ma wartość krytyczną. O tym, ze to nauka widzenia, nie tylko sztuki. W trakcie gorącej dyskusji dużo było o tym jak szkodliwy jest obecny system edukacji w Polsce, który sprowadził wszystko do podawania poprawnych odpowiedzi w testach jednokrotnego wyboru. I uczy oportunizmu, bo dobry wynik w takim teście to dobre świadectwo, potem studia, praca… Szukaliśmy też , w naszych doświadczeniach, metod pracy z najmłodszymi odbiorcami sztuki. Okazało się, że najlepsze są te, które traktują środki plastyczne jako środek, a nie cel. Ważne jest też dobranie nie sztuki do wieku dziecka, ale języka mówienia o sztuce. I to, że kanon trzeba zawsze negować (a estetyka to jest zawsze CZYJAŚ estetyka) a wystawa to miejsce spotkania!

Kolejne spotkanie 9 października 2018. Będziemy dyskutować trochę o politykach kulturalnych a trochę o uczestnictwie w kulturze – serdecznie zapraszamy! (ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenia obecności do 5 października 2018 r.)