ARTeria w zespole ds. standaryzacji

Prezes Fundacji ARTeria Anna Ochmann została wybrana do prac zespołu ds. standaryzacji w projekcike „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides jest odpowiedzią na potrzeby III sektora dotyczące narzuconych przez przepisy prawa, jak również wynikające z oczekiwania społecznego, zasad działania organizacji pozarządowych. Jego celem jest wypracowanie i upowszechnianie standardów dotyczących transparentności organizacji pozarządowych, które składać się będą z narzędzi pomocnych w prawidłowym funkcjonowaniu.

Specjalnie powołany zespół ekspertów opracuje merytorycznie m.in. przykładową stronę internetową BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) do wykorzystania przez organizacje oraz dokumenty dotyczące wymagań formalnych i jawności w NGO. Pierwszym etapem realizacji projektu był cykl trzech seminariów, na których omówione zostały tematy dotyczące standardów i przejrzystości działań organizacji (w tym m.in.: komunikacja z interesariuszami, przejrzystość zarząd – członkowie – odbiorcy – otoczenie, informacja publiczna, sposoby informowania i udostępniania informacji, narzędzia); wymagania organizacyjno-prawne (m.in. dokumenty, które powinna posiadać organizacja i dlaczego, przykłady dokumentów, sankcje za nieposiadanie) oraz etyka w działaniach organizacji pozarządowych (m.in. zarobkowanie w organizacjach, konflikt interesu, kontakt z władzami publicznymi, konkurencyjność między organizacjami, równość szans w tym płci).