ARTeria w Rzymie!

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wezięli udział w międzynarodowej konferencji „It’s not just a crisis, it is a transition!” organizowanej przez Culture Action Europe, międzynarodową sieć reprezentującą sektor kultury na poziomie Unii Europejskiej (której Fundacja ARTeria jest także członkiem). Konferencja zatytułowana „To nie jest kryzys to jest transformacja”, dedykowana kluczowej roli, która mogą odegrać indywidualne osoby oraz organizacje/instytucje społeczno-kulturalne w tworzeniu drogi wyjścia z impasu, który w ostatnich latach zagraża Europie, odbyła się w dniach 4-5 października 2013 roku w Rzymie. Obecny model społeczno-ekonomiczny okazał się niewystarczający i nieefektywny w pokonywaniu trudności spowodowanych kryzysem w Europie. Konferencja stawia jednak pytanie czy „kryzys” może być postrzegany jako szansa? Czy można go odczytać jako moment przejścia UE w XXI wiek? Czy nie jest to dobry moment aby zakwestionować obecny stan rzeczy w Europie?

W okresie głębokiej transformacji Europy priorytetem staje się propagowanie nowego sposobu myślenia o kulturze oraz jej roli w społeczeństwie. Kultura umożliwia rozwój człowieka, dlatego też powinna być rozumiana jako jeden z kluczowych elementów nowej umowy społecznej i obywatelskiej. Kultura przyczynia się również znacząco do rozwoju gospodarki. Wzrost i wzmocnienie europejskiego ruchu na rzecz kultury są więc niezbędne aby pomóc społeczeństwu wydźwignąć się ze stagnacji.

Spotkanie było także połączone z corocznym spotkaniem wszystkich członków CAE (3 oraz 5 października) – walnym zgromadzeniem sieci, zatwierdzeniem sprawozdania i budżetu sieci, wyborami do Executive Com­mit­tee, prezentacją planu pracy na przyszły rok (a także ram do wymiany poglądów i przyjęcia podstawowych założeń pięcioletniego Planu Działania w oparciu o działalność CAE i jej poszczególnych członków). Spotkanie było kontynuacją wcześniejszych dyskusji na temat wspólnej przyszłości oraz znaczenia kultury w rozwoju społecznym Europy.

Konferencje, organizowane przez sieć CAE, mają długą tradycję i są jednym z najważniejszych spotkań europejskich operatorów kultury, aktywistów sektora, ekspertów i twórców, przedstawicieli europejskich instytucji kulturalnych przede wszystkim ze względu na ich tematykę – zawsze są poruszane bieżące, najistotniejsze zagadnienia dla funkcjonowania sektora w UE. Program konferencji został zbudowany na bazie szeregu ponadsektorowych wystąpień, spotkań i warsztatów.
Gospodarzem tegorocznej konferencji był Wydział Architektury i Projektowania 3D Uniwersytetu Rzymskiego – uczestnicy mogli przy okazji podziwiać rewitalizację starych pomieszczeń rzeźni na cele dydaktyczne.

Culture Action Europe to platforma współpracy składająca się z ponad 110 organizacji oraz wielu indywidualnych działaczy kulturalnych z Europy. Od 1992 CAE realizuje działania w strategicznej współpracy z Europejską Fundacją Kultury. Członkowie CAE w Polsce to, oprócz Fundacji ARTeria, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Fabryka Sztuki w Łodzi i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.