ARTeria w Rijece czyli kolejne spotkanie w ramach projektu Talent Matching Europe

Drugie spotkanie partnerów projektu Talent Matching Europe – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries zostało zorganizowane przez naszego chorwackiego partnera w Rijece w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 roku. Po omówieniu wyników badania realizowanego w każdym z partnerskich krajów, w ramach których szukaliśmy wspólnych obszarów deficytowych oraz wyzwań stojących przez sektorem kultury i kreatywnym, przedstawiciele Fundacji ARTeria (Anna Ochmann i Wenancjusz Ochmann) poprowadzili dwa cykle warsztatów „Occupational and Personal Specification for the Vocational Mentor in the CCIs” oraz „Vocational Mentor in the CCIs Competency Standards”.

Już teraz zapraszamy wszystkich na multievent realziowany  wramach projektu – 28 lipca 2016 roku w KURORCIE QULTURY Gajowa 9 – będą warsztaty, debaty, dyskusje, prezentacje i akcent muzyczny!

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.