ARTeria w partnerstwie pomiędzy KULTURĄ a BIZNESEM.

Przedstawicielka Fundacji ARTeria wzięła udział w konferencji zatytułowanej „Kultura i biznes. Partnerstwo?” zorganizowanej 24 października 2012 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie przy współpracy Ambasady Królestwa Niderlandów i Przedstawicielstwa Rządu Flandrii, przybliżającej holenderskie i flamandzkie doświadczenia w zestawieniu z sytuacją w Polsce.

Tytuł konferencji był punktem wyjścia do rozważań czy kultura i biznes to dwa odrębne sektory, których zainteresowania nigdy się nie pokrywają? A może raczej są to dwie dziedziny, które mogą działać wspólnie, z korzyścią dla obu stron? Jeśli tak, to czy przedstawiciele obu sektorów mają świadomość ogromnego potencjału takiej współpracy? Czy istnieje naturalna strefa kontaktu pomiędzy światem kultury i biznesu? Temat współpracy obu środowisk wydaje się szczególnie ważny w kontekście kryzysu gospodarczego i ograniczeń budżetowych. Dlatego tak ważna jest próba odpowiedzi na pytanie: kto i dlaczego powinien wspierać finansowo rozwój szeroko rozumianej kultury, jaką rolę mogą czy powinny pełnić  środowiska biznesowe, czy instytucje kultury nie powinny bardziej zwracać uwagi na urynkowienie swoich działań, jakie jest miejsce innych uczestników tej współpracy, np. mediów. Podczas konferencji przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych oraz reprezentanci świata biznesu przedstawili swoje doświadczenia i skonfrontowali oczekiwania, jakie oba sektory mają wobec siebie. Dyskusja została podzielona na cztery przewodnie panele tematyczne:

  • Mecenat nad sztuką
  • Kultura i biznes
  • Stosunki kulturalne, nowi aktorzy, nowa publiczność
  • Kultura w kryzysie – kryzys w kulturze.

Więcej na: www.mck.krakow.pl