ARTeria w Ostrawie

Reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w serii spotkań roboczych związanych z nowymi partnerstwami projektowym w Czechach – 26 stycznia 2020 r. spotkaliśmy się w Ostrawie z reprezentantami kilku organizacji i instytucji, żeby omówić potencjalne wspólne przedsięwzięcia i pomysły.