ARTeria w Ostende

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w drugim spotkaniu partnerów międzynarodowego projektu „I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)”. To wspólna europejska idea promująca zaangażowanie społeczne poprzez kulturę. Jej priorytetami są integracja społeczna, otwarte i innowacyjne praktyki w obszarze cyfrowym oraz kształcenie dorosłych (przede wszystkim kompetencji pracowników i decydentów organizacji kulturalnych) na rzecz dialogu międzykulturowego, spójności społecznej i zaangażowania społecznego zgodnie z wartościami demokratycznymi.

Spotkanie odbyło się w dniach 16- 19 stycznia 2019 r. w belgijskim Ostende. Uczestnicy spotkania starali się przede wszystkim wypracować strukturę nowej platformy internetowej (jako podstrony strony R//C), tak aby umożliwić reprezentantom organizacji kulturalnych wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy w obliczu współczesnych wyzwań społecznych, a także umożliwić dzielenie się i uczenie się od podobnych instytucji w UE oraz wzmocnić profesjonalizm pracowników tych instytucji i organizacji. Pracowali także nad przygotowaniem zakresu merytorycznego wizyt studialnych pracowników organizacji partnerskich, które zaplanowane są na luty i marzec 2019 roku.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.