ARTeria w Mariborze

Kolejne spotkanie partnerów sieci European Cultural Learning Netowork odbyło się w Słowenii w marcu 2015 roku (22,23 i 24 kwietnia), tym razem naszym gospodarzem była MITRA, z którą współpracujemy także poza ECLN (m.in. realizowaliśmy wspólne warsztaty filmowe w lipcu tego roku, więcej tutaj).

Oprócz intensywnej trzydniowej pracy warsztatowej w trakcie seminarium i spotkania partnerów w Mariborze organizatorzy przewidzieli także bogaty i różnorodny program artystyczny wpisujący się w idee European Cultural Learning Network. Mieliśmy możliwość zwiedzenia atelier słoweńskiego artysty Boruta Popenko, wysłuchania koncertu Vesny Perovič, nasi partnerzy z MITRY zorganizowali także wystawę zatytułowaną „Together”, której otwarcie nastąpiło (wraz z minikonferencją) w czwartek 23 kwietnia 2015 r. – swoje prace na wystawie zaprezentowali: Borut Popenko, Branimir Ritonja, Janez Klenovšek, Jože Šubic, Milana Golob, Natalija Šeruga, Polona Maher, Roman Zel oraz Tadej Vindiš, a wieczorem tego samego dnia nasza międzynarodowa grupa wzięła udział w „artystycznym spacerze” odwiedzając m.in. multidyscyplinarne laboratorium sztuki GT22,  SALON OF APPLIED ARTS, STUDIO MILLIMETER – MATJAŽ WENZEL, PETRA KAPŠ  czy METKA KAVČIČ STUDIO. Mary Jordan z Kau Academy, na bazie swoich wieloletnich doświadczeń, jako jeden z partnerów ECLN, poprowadziła także krótkie seminarium dla słoweńskich artystów dotyczące zagadnień związanych z zaistnieniem na szerokim rynku artystycznym w Europie.

European Cultural Learning Network to projekt, w ramach którego analizujemy i pilotujemy nowe sposoby wspierania osób oraz organizacji związanych z europejską edukacją kulturalną, działając na rzecz wzmocnienia ich statusu oraz integracji, a także chcemy wspierać działania związane z edukacją zawodową w tym sektorze. Projekt jest realizowany etapami:

  • badanie sektora edukacji kulturalnej w kraju każdego z partnerów projektu
  • lokalizację oraz identyfikację nowych organizacji i interesariuszy w sektorze edukacji kulturalnej
  • rozwój programów szkolenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do aktualnych potrzeb
  • ewaluację i doskonalenie powstałych programów z myślą o ich zastosowaniu dla całego sektora edukacji kulturalnej
  • rozpoznanie nowych możliwości zdobywania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych
  • promowanie, sieciowanie i dostarczanie informacji dla sektora edukacji kulturalnej za pomocą multimedialnej platformy internetowej – Obserwatorium
  • badanie potrzeby i możliwości stworzenia nowego stowarzyszenia dla osób zawodowo związanych z edukacją kulturalną – European Association for Cultural Learning (EACL)
W projekt zaangażowało się dwunastu partnerów z jedenastu krajów Europy: Collage Arts oraz Rinova z Wielkiej Brytanii, New Arts College z Holandii, Fundacja ARTeria z Polski, Kau Academy z Estonii, VIA University z Danii, Dimitra z Grecji, Stowarzyszenie Prostor Plus z Chorwacji, Hope for Children z Cypru, Stowarzyszenie Mulab z Włoch oraz CEPS z Hiszpanii.
 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.