ARTeria w Londynie – pierwsze spotkanie w ramach projektu P4CA

Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann reprezentowali Fundację ARTeria na pierwszym spotkaniu partnerów nowego projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) współfinansowanego w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+. Celem projektu jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości i skutecznych praktyk zawodowych w sektorze kreatywnym i kulturalnym, poprzez rozwijanie umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia.

Sektor kultury i kreatywny okazał się bardziej niż jakikolwiek inny sektor odporny na kryzys gospodarczy po 2008 r., a jednocześnie jest atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych ludzi.  Niestety wcześniejsze badania (także realizowane przez ARTerię) wskazują, iż podjęcie zatrudnienia w branżach kultury i kreatywnych jest oparte przede wszystkim na sieciach osobistych powiązań lub bezpłatnych staży, które wykluczają młodych ludzi pochodzących ze środowisk mniejszościowych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Jednocześnie są to branże z największym odsetkiem mikro i małych przedsiębiorstw (przede wszystkim jednoosobowych firm) – to aż 95% firm.

W trakcie spotkania w Londynie partnerzy – przedstawiciele organizacji i instytucji z sześciu krajów (Wielkiej Brytanii, Słowacji, Włoch, Węgier, Macedonii Północnej oraz z Polski – Fundacja ARTeria) omówili wszystkie działania projektowe skupiając się przede wszystkim na tych najbliższych, a Anna Ochmann przedstawiła także Quality Plan i Risk Registeer dla projektu (ARTeria jest odpowiedzialna za ewaluację działań projektowych).

Spotkanie odbyło się w dniach 26-27 listopada 2019 r., a kolejne spotkanie partnerstwa odbędzie się w czerwcu 2020 roku w Zabrzu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+