ARTeria w dyplomacji kulturalnej… w Gruzji.

Prezes Fundacji ARTeria, Anna Ochmann, poprowadziła wykład wprowadzający w ramach międzynarodowego programu szkoleniowego „Dyplomacja Kulturalna – program edukacyjny dla menedżerów kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego”. Jest on skierowany do menedżerów kultury działających w krajach lub z krajami Partnerstwa Wschodniego: urzędników miejskich odpowiedzialnych za politykę kulturalną, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Program umożliwia uczestnikom przeanalizowanie polskiego i europejskiego systemu zarządzania kulturą, poszerza ich wiedzę o pozyskiwaniu funduszy, możliwościach lobbingu, współpracy międzynarodowej oraz rozwoju partnerstwa, kultury i przemysłów kreatywnych. Jest dobrą okazją do spotkania menedżerów kultury z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego oraz do podjęcia współpracy międzynarodowej. W ramach programu odbywają się między innymi seminaria we Lwowie i Tbilisi, wizyta studialna w Polsce oraz konferencja podsumowująca we Lwowie.

Finansowanie przedsięwzięcia zapewnia m.in polska Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance, ODA) Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (w ramach programu „Support the Democracy”) – jest to jedyne działanie o charakterze kulturalnym realizowane w ramach tych funduszy.

27 września, w gorącym przedwyborczym okresie w Tbilisi (Gruzja), Anna Ochmann zapoznała uczestników między innymi z zagadnieniami związanymi z unijnym prawodawstwem w dziedzinie kultury, formami finansowego i pozafinansowego wsparcia tego sektora, a jako ekspert ds. polityki kulturalnej UE oraz członek międzynarodowej sieci Culture Action Europe, przedstawiła zasady lobbingu funkcjonujące w Unii Europejskiej oraz samą sieć. Kolejny wykład został poprowadzony przez wieloletniego współpracownika Fundacji – Wenancjusza Ochmanna (VENO’S STUDIO), który opowiedział o przemysłach kreatywnych i przemysłach kultury – o ich definicjach według EUROSTATU, a także o tym jak to funkcjonuje w Polsce oraz w innych unijnych krajach, wskazał także dobre praktyki dotyczące sektora kreatywnego i klastrów działających w tej branży w Europie.

Pozostałe wykłady zostały poprowadzone przez: Katarzynę Sawko z Centrum Cyfrowego oraz Annę Galas z Instytutu Teatralnego, a także Ihora Savchaka z Centre for Cultural Management ze Lwowa. Debatę z udziałem m.in. przedstawiciela Ministerstwa Kultury Gruzji, Magdaleny Guruli oraz Mai Nikolaishvili poprowadziła Magda Nowakowska z polskiej ambasady w Tbilisi.

Projekt realizują: Fundacja Contrapunctum wspólnie z Centre of Cultural Management (Lwów) i New Art Union (Tbilisi) ze wsparciem miasta stołecznego Warszawy.