ARTeria w Budapeszcie – konferencja ’Europe, quo vadis?’ i spotkanie czlonków CAE

Spotkanie członków międzynarodowej sieci Culture Action Europe, w której pracach Fundacja ARTeria (jako jedyna polska organizacji pozarządowa) uczestniczy od 2010 roku, odbyło się w dniach 26-28 stycznia 2017 r. w Budapeszcie na Węgrzech. Jak co roku spotkanie składało się z dwóch części – General Assembly (Walnego Zgromadzenia Członków – tylko dla członków sieci), które było połączone z wyborami do Executive Committee oraz z, otwartej dla wszystkich zainteresowanych, konferencji dedykowanej tematyce kondycji i wyzwaniom europejskiego sektora kultury „Beyond the Obviuos” zatytułowanej tym razem „Europe, quo vadis?”.

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych.