ARTeria w Brukseli

Anna Ochmann, jako reprezentantka Fundacji River//Cities Platform (której Fundacja ARTeria jest członkiem od 2017 roku) wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską związanym z rozpoczęciem realizacji międzynarodowego projektu „Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience to face Climate Change”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2018).

Partnerami projektu są: COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL (Portugalia), POLITECHNIKA GDANSKA oraz miasto Gdańsk (Polska), ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grecja), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (Włochy), INTERCULT PRODUCTIONS EK (Szwecja), ASSOCIACAO COMERCIAL DE LISBOA-CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PORTUGUESA (Portugalia), INESC ID – INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA (Portugalia), CPO Noord-Holland (CPONH) (Holandia), a także właśnie Fundacja River//Cities Platform.

Celem projektu jest poszukiwanie nowych rozwiązań związanych z terenami nabrzeżnymi w aglomeracjach miejskich, które wskutek zmian klimatycznych ulegają dynamicznym przeobrażeniom. Wymiana dobrych praktyk, warsztaty i szkolenia, zaangażowanie lokalnych ekspertów, przedstawicieli gmin i międzynarodowych naukowców umożliwią nie tylko spojrzenie na te problemy z różnorodnych perspektyw, ale także wpłyną na lepsze definiowanie rozwijających się zagrożeń, a interdyscyplinarny charakter i metodologia projektu S.O.S. Climate Waterfront wypełni lukę w rozumieniu wyzwań stojących przed zarządcami nabrzeżnych terenów urbanistyczno-krajobrazowych.
Spotkanie ekspercie odbyło się 29 stycznia 2019 r. w Brukseli.