ARTeria w badaniu sektora pozarządowego w Polsce (Badanie OPP)

Stowarzyszenie Klon/Jawor prowadzi wśród organizacji pozarządowych badanie, w którym wzięli udział także przedstawiciele Fundacji ARTeria, dotyczącego opinii na temat statusu OPP, w tym także stosunku do subkont. Sektor pozarządowy jest podzielony pod względem stosunku do możliwości przekazania 1% podatku konkretnym osobom. Połowa organizacji sądzi, że należy zlikwidować subkonta, jednak ponad 1/3 uważa, że nie należy podatnikom tej możliwości odbierać.

Dotychczas zebrane dane pokazują ambiwalentny stosunek sektora do możliwości wskazywania przez podatnika szczegółowego celu, na który trafi ich 1% podatku. 51% uważa, że podatnicy nie powinni mieć możliwości wskazywania w ten sposób konkretnych osób, 37% jest zdania przeciwnego.
Wyniki badani zostaną opublikowane w kwietniu 2017 r. na stronie www.ngo.pl