ARTeria w badaniu PLATFORM USYSTEMATYZOWANEGO DIALOGU i OTWARTEJ METODY KOORDYNACJI

Fundacja ARTeria wzięła udział w ocenie Usystematyzowanego Dialogu i Otwartej Metody Koordynacji jako narzędzi wdrażania Europejskiej Agendy Kultury na poziomie Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzanej przez firmę Ecorys działającą na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury). Celem badania było zebranie informacji na temat doświadczeń i poglądów organizacji kulturalnych odnośnie narzędzi realizacji europejskiej polityki kulturalnej, a w szczególności dotyczących platform Usystematyzowanego Dialogu oraz Europejskich Forów Kultury. Pytania dotyczyły przede wszystkim doświadczeń Fundacji ARTeria związanych z uczestnictwem w platformach dialogu usystematyzowanego i Europejskich Forach Kultury.