ARTeria organizatorem i gospodarzem międzynarodowego seminarium w Zabrzu.

Fundacja ARTeria była organizatorem i gospodarzem drugiego spotkania partnerów projektu EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK (ECLN), które odbywło sie w Zabrzu w dniach 11 – 13 września 2013 roku. Goścismy m.in. przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Holandii, Grecji, Cypru, Włoch, Chorwacji, Estonii czy Danii. Spotkanie bęyło dedykowane przede wszystkim podsumowaniu badań „terenowych” realizowanych równolegle w 10 krajach Unii Europejskiej, a dotyczących procesów edukacji kulturalnej (Fundacja ARTeria była realizatorem tego badania na terenie Polski).

Badanie miało na celu analizę i charakterystykę inicjatyw dotyczących edukacji kulturalnej w Europie oraz promowanie ich znaczenia we wszystkich krajach europejskich. Na potrzeby procesu badawczego zostało opracowane specjalne narzędzie badawcze, a do udziału w samym procesie zostali zaproszeni – starannie wyselekcjonowani – artyści oraz osoby samodzielnie wspierające edukację kulturalną oraz przedstawiciele organizacji kulturalnych. Teraz nadszedł czas nad podsumowanie wyników i wymianę informacji pomiędzy zespołami badawczymi i właśnie temu była dedykowana większa część spotkania. Dyskutowaliśmy o stworzeniu nowych możliwości zatrudnienia, wymiany i współpracy artystów oraz organizacji kreatywnych i kulturalnych w wymiarze europejskim, a także o sposobach podkreślenia roli edukacji kulturalnej czy stworzenia możliwości formalnego rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.

Dla naszych gości zaplanowaliśmy także szereg dodatkowych atrakcji – m.in. zabrsaliśmy ich na krótką wycieczkę po „sercu” Śląska czyli od Nikiszowca do wieży gliwickiej radiostacji…

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.