ARTeria na międzynarodowym seminarium w Rijece

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów European Cultural Learning Network w Rijece (Chorwacja). Trzydniowe seminarium (19, 20, 21 marca 2014 r.) dedykowane było z jednej strony podsumowaniu działań projektowych w blisko połowie realizacji projektu, z drugiej było okazją do podsumowania zakończonego przez partnerów badania sektora edukacji kulturalnej w Unii Europejskiej oraz do dyskusji o fazie testowej „core curriculum” nad którym trwają obecnie prace.

Prowadzone w ostatnich miesiącach intensywne „skypowe” dyskusje o metodach przeprowadzenia testów oraz o identyfikacji poziomów kompetencji niezbędnych w pracy edukatorów zostaną przeniesione do „realu” – także z gościnnym udziałem zaproszonych chorwackich artystów, przedstawicieli szeroko rozumianego sektora kultury i kreatywnego. W ostatnim dniu seminarium organizatorzy zaplanowali otwarte FORUM, w trakcie którego artyści i reprezentanci organizacji kulturalnych z Chorwacji wspólnie z przedstawicielami wszystkich partnerów projektu mogli porozmawiać o rezultatach i celach pracy zespołu naszej sieci.

European Cultural Learning Network (ECLN) jest projektem, realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci, skierowanym do osób działających na polu edukacji kulturalnej obejmującej działania artystyczne i związane z szeroko rozumianą kreatywnością w następujących obszarach (a także pomiędzy nimi):
  •  „sytuacje pozaformalne” – między innymi takie, podczas których dochodzi do wymiany wiedzy i umiejętności pomiędzy osobami działającymi w nieformalnych grupach artystycznych
  • „sytuacje nieformalne” – związane m.in. z działalnością centrów kultury, stowarzyszeń lokalnych czy kulturalnych oraz z realizacją projektów o charakterze artystycznym skierowanych do konkretnych społeczności, także ludzi młodych, propagujących, wspierających lub rozwijających działania kulturalne lub artystyczne
  • „sytuacje formalne” – przede wszystkim zajęcia, warsztaty, wykłady czy seminaria realizowane zgodnie z programami nauczania szkół, kolegiów, ośrodków kształcących osoby dorosłe, szkół wyższych oraz uniwersytetów
Do września 2015 ECLN będzie analizować i pilotować nowe sposoby wspierania osób oraz organizacji związanych z europejską edukacją kulturalną, działać na rzecz wzmocnienia ich statusu oraz integracji, a także wspierać działania związane z edukacją zawodową (VET).
Projekt będzie realizowany etapami obejmującymi:
  • badanie sektora edukacji kulturalnej w kraju każdego z partnerów projektu
  • lokalizację oraz identyfikację nowych organizacji i interesariuszy w sektorze edukacji kulturalnej
  • rozwój programów szkolenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do aktualnych potrzeb (VET)
  • ewaluację i doskonalenie powstałych programów z myślą o ich zastosowaniu dla całego sektora edukacji kulturalnej
  • rozpoznanie nowych możliwości zdobywania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych
  • promowanie, sieciowanie i dostarczanie informacji dla sektora edukacji kulturalnej za pomocą multimedialnej platformy internetowej – Obserwatorium
  • badanie potrzeby i możliwości stworzenia nowego stowarzyszenia dla osób zawodowo związanych z edukacją kulturalną – European Association for Cultural Learning (EACL)

European Cultural Learning Network to projekt stworzony przez 12 partnerów pochodzących z 11 krajów Unii Europejskiej (więcej o działaniach projektowychmiedzy innymi tutaj oraz tutaj). Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej sieci, a także otrzymywać biuletyny ECLN oraz inne informacje od nas, odwiedź stronę www.ecln-network.com i zarejestruj się.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.