ARTeria na międzynarodowej konferencji CULTURE AROUND: European Conference On Culture Marketing

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowej konferencji CULTURE AROUND: European Conference On Culture Marketing. Tematem przewodnim konferencji była możliwości wykorzystania „biznesowych” narzędzi marketingowych w realizacji projektów kulturalnych, a także innowacyjne rozwiązania w powszechnie praktykowanych na arenie międzynarodowej relacjach kultury i biznesu takich jak m.in. zapotrzebowanie świata biznesu na inspirowane sztuką kreatywne inicjatywy artystyczne.


Uczestników wydarzenia przywitała Olga Wysocka (z-ca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza) oraz dr Teresa M. Dudzik (Kierownik Studium Menedżerów Kultury SGH). O „Inicjatywach artystycznych w biznesie” opowiedziała zajmująco prof. dr Ariane Berthoin Antal z WZB Berlin Social Center (Niemcy), a o „Współpracy menedżerów biznesu i kultury w Polsce i w Europie” dr Kamila Lewandowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W drugiej części dnia Johanna Suo (Director of development „Culture & Media Agency Europe asbl”) ze Szwecji przybliżyła tematykę „Wspierania inicjatyw artystycznych ze środków prywatnych”, o Programie Promesa Ministrak kultury opowiedziała przedstwicielka MKiDN, a o marketingu kultury w kontekście rozwoju publiczności Agata Etmanowicz z „Fundacji Impact”. Kolejne case study pod hasłem „Marketing kultury w Polsce: zarządzanie projektami kulturalnymi w praktyce”  przybliżyli Jacek Nowiński (dyrektor Biblioteki Elbląskiej) oraz Wojciech Michałowski (dyrektor „Teatru Imka”), z kolei przykłady marketingu kultury w Europie – „od pomysłu do sukcesu” – Veronique Bossaert (Communications Administrator, Brussels Philharmonic z Belgii) oraz Odete Patrício (General Director, Fundação de Serralves z Portugalii). Całość zakończył panel dyskusyjny podsumowujący konferencję moderowany przez dr Kamilę Lewandowską. Udział w konferencji wzięli menadżerowie i animatorzy kultury, osoby zarządzające instytucjami o charakterze kulturalnym oraz artyści.

Konferencja odbyła się 19 listopada 2014 r. w Hotelu „Sofitel Warsaw Victoria” w Warszawie.