ARTeria na III Kongresie Kobiet

Podobnie jak w poprzednich latach przedstawicielki Fundacji ARTeria wzięły udział także w tegorocznym Kongresie Kobiet, który odbywał się w dniach 17 i 18 września 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i był jednym z najważniejszych wydarzeń Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Kongres Kobiet to nie tylko spotkanie, z udziałem kilku tysięcy kobiet z kraju i zagranicy, raz w roku – to także ruch społecz­ny łączący ludzi o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk. Kongresowi patronują między innymi: Henryka Bochniarz, Jolanta Fedak, Małgorzata Fuszara, Agnieszka Graff, Danuta Hübner, Maria Janion, Henryka Krzy­wonos, Jolanta Kwaśniewska, Magdalena Środa, Małgorzata Tusk, Danuta Wałęsa.

W programie tegorocznego Kongresu znalazły się zarówno sesje plenarne (m.in.: „O szansach i przeszkodach w rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed Europą”, „O potencjale, prawach, solidarność kobiet w Europie” czy „O trudnej równości na rynku pracy, socjalnych prawach i przedsiębiorczości kobiet”), jak i różnorodne panele, warsztaty, prezentacje (m.in.: „Kobiety w polityce”, „Kobiety robią kulturę”, „Dokąd zmierza światowy feminizm?”, „Siła nowoczesnej kobiecości”). Całości, podobnie jak w latach poprzednich, towarzyszyły liczne wydarzenia artystyczne m.in. koncert Maryli Rodowicz czy sesja poetycka poświęcona Marii Skłodowskej-Curie z udziałem Krystyny Jandy, a także PARK KOBIET czyli wystawy, prezentacje, pokazy, konkursy. Podobnie jak w zeszłym roku uczestniczki i uczestnicy Kongresu mogli w gościnnych progach Giełdy Papierów Wartościowych dyskutować o „Różnorodności, efektywności, sukcesie” w ramach cyklu paneli m.in.: „Jak wzmacniać przywództwo kobiet?” czy „Jak wspierać różnorodność kadr menedżerskich?”.

Więcej: www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl