ARTeria na I Śląskim Kongresie Obywatelskim

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w I Śląskim Kongresie Obywatelskim, który odbył się 16 listopada 2013 r. w Tarnowskich Górach. Celem tej ważnej dla rozwoju regionalnego inicjatywy było podniesienie aktywności obywatelskiej na terenie województwa śląskiego poprzez stworzenie regionalnego forum współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk kształtujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu (samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami). To szczególnie ważne na Śląsku – nasze województwo pomimo drugiego najwyższego potencjału gospodarczego w kraju i drugiej najwyższej liczby ludności posiada niestety najniższe wskaźniki aktywności obywatelskiej.

Tematem przewodnim I Śląskiego Kongresu Obywatelskiego było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jakie wartości u podstaw rozwoju regionu”. Gości przywitali Arkadiusz Czech (Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry), Tadeusz Sławek oraz  Jerzy Buzek, a w pierwszej debacie plenarnej zatytułowanej „Śląskie 2020. Jaki rozwój regionu?” wzięli udział: Jerzy Buzek, prof. Wiesław Banyś, Mariusz Kleszczewski, Mariusz Andrukiewicz, prof. Zbigniew Kadłubek oraz Jerzy Podsiadło. Moderatorem tej sesji był Tadeusz Sławek. Interesujące były także inne wystąpienia i sesje tematyczne: „Media w służbie aktywności obywatelskiej” czy „Śląsk bez barier”, a także takie tematy jak„Etos administracji publicznej: czy zaufanie się opłaca?”, „Społeczna odpowiedzialność mediów: rola mediów w kształtowaniu postaw”,  „Wsparcie postaw proobywatelskich w perspektywie budżetowej UE 2014-2020”, „Współpraca międzysektorowa kluczem do poprawy jakości życia” czy „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu rozwoju regionalnego”.

Organizatorzy przewidzieli także występy artystyczne:Jacka Woleńskiego, Katarzyny Rzeszutek oraz Makarija Pichury.