ARTeria na forum „EVENT MANAGEMENT w kulturze i rozrywce”

Przedstawicielka Fundacji ARTeria wzięła udział w XIV edycji Śląskiego Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Zaproponowany przez organizatorów tegoroczny temat przewodni spotkania „EVENT MANAGEMENT w kulturze i rozrywce” był twórczą kontynuacją rozpoczętego przed trzema laty nurtu myślenia o gospodarce kreatywnej poprzez mariaż kultury i biznesu. Forum odbyło się tradycyjnie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 4 listopada 2010 roku. Spotkaniu towarzyszyło szkolenie z zasad projektowania graficznego, które zostało przeprowadzone 5 listopada. Celem tej imprezy towarzyszącej, zgodnie z intencją organizatorów, był rozwój współpracy środowisk twórczych z dziedziny grafiki użytkowej z sektorem biznesu oraz sektorem publicznym i samorządowym zmierzający do podniesienia jakości organizowanych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w województwie śląskim. Szkolenie odbyło się w 2 równoległych grupach (dla biznesu oraz dla sektora publicznego i ngo).

Celem Forum jest rozwój współpracy środowisk twórczych z biznesem oraz samorządem, a także podniesienie poziomu wiedzy i promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania wydarzeniami kulturalnymi i rozrywkowymi. Panel „Zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi i rozrywkowymi w województwie śląskim” poprowadził Włodzimierz Majer, prezes Zarządu Business Consulting Sp. z o.o., a wzięli w nim udział Tomasz Szabelski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa, Paweł Pawelec, prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Chorzowa, Marcin Babko, dziennikarz, muzyk, wydawca oraz Adrian Robak, kompozytor. Dyskusje i warsztaty („Produkcja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych”, „Budżetowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych”, „Marketing i sprzedaż wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, „Konsumpcja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych”) realizowane podczas XIV Forum mialy przyczynić się do podniesienia kompetencji środowisk artystycznych i instytucji kulturalnych w zakresie produkcji, finansowania, dystrybucji i sprzedaży oraz konsumpcji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Istotną kwestią było także wzmacnianie roli i potencjału agencji, biur i impresariatów jako odrębnego i komplementarnego w stosunku do instytucji kulturalnych segmentu rynku wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Więcej na: www.forum-msp.pl