ARTeria na European Culture Forum w Mediolanie

Anna Ochmann wzięła udział w Europejskim Forum Kultury (więcej tutaj), które odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. To już kolejna edycja tego niezwykłego i inspirującego spotkania europejskich ekspertów sektora kultury, w której uczestniczą reprezentanci Fundacji ARTeria.

Forum jest organizowane co dwa lata i jest jednym z najważniejszych tego typu spotkań organizowanych przez Komisję Europejską dla podkreślenia wagi europejskiej współpracy kulturalnej, spotkaniem najważniejszych podmiotów europejskiego sektora kultury oraz unikalną możliwością podjęcia debaty nad europejskimi politykami kulturalnymi i inicjatywami UE w dziedzinie kultury. W trakcie tegorocznej edycji oficjalnie został zainaugurowany Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Po raz pierwszy Europejskie Forum Kultury opuściło Brukselę – tym razem spotkaliśmy się w Mediolanie, w niegdysiejszej fabryce rowerów, a teraz miejscu tętniącym sztuką. Pytania na jakie staraliśmy się znaleźć odpowiedzi lub zainicjować ogólnoeuropejską debatę to m.in.: Czy kultura pomoże rozwiązać europejskie i globalne wyzwania? Czy dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europejczyków? Jak kultura w miastach i regionach może przyczynić się do większej spójności i rozwoju społeczeństw?