ARTeria na dorocznym spotkaniu Culture Action Europe w Szwecji


Culture Action Europe
, której Fundacja ARTeria jako jedyna polska organizacji pozarządowa jest członkiem od 2010 roku, odbyło się w dniach 15-17 października 2015 r. w Göteborgu w Szwecji. Jak co roku spotkanie składało się z dwóch części – General Assembly (Walnego Zgromadzenia Członków – tylko dla członków sieci), które w tym roku było połączone z wyborami do Executive Committee oraz otwartej konferencji zatytułowanej „Beyond the Obvious” dedykowanej tematyce kondycji i wyzwaniom europejskiego sektora kultury. Organizatorzy zaplanowali bardzo ciekawe CREATE sessions, PARTICIPATE sessions, Ideas Room, Stories Room czy Scenario Room.

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych.