ARTeria członkiem międzynarodowej sieci ENCATC

Jednym z ważnych elementów realizowania misji Fundacji ARTeria jest aktywne uczestnictwo w międzynarodowych działaniach dotyczących rozwoju polityk kulturalnych, edukacji kulturalnej oraz artystycznej, dziedzictwa kulturowego czy zarządzania kulturą. Nie tylko realizujemy projekty w międzynarodowych partnerstwach, od kilku lat aktywnie uczestniczymy także w pracach międzynarodowych sieci kulturalnych będących unikalna okazją współtworzenia ponadnarodowej platformy do dyskusji, wymiany wiedzy czy podejmowania kolejnych projektowych wyzwań.

Członkostwo w międzynarodowych sieciach (ale także współpraca z licznymi organizacjami i instytucjami kultury w ramach nieformalnej sieci polskiej) bezpośrednio wpływa na definiowanie nowych zadań i kierunków rozwoju ARTerii, docieranie do szerszego grona odbiorców, a także przekształcanie relacji ze środowiskiem lokalnym na skutek partnerstwa międzynarodowego. Jest także unikalną okazją do  uczenia się od partnerów i reprezentantów innych organizacji, skutkuje usprawnieniami w zarządzaniu naszym zespołem, wprowadzaniem nowych form działań promocyjnych, umożliwia uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach czy seminariach o wymiarze międzynarodowym. Współpraca w ramach sieci to także możliwość nawiązywania i rozwijania kontaktów międzynarodowych, a także dostęp do nowości czy rozwiązań aktualnie dyskutowanych w innych krajach, możliwość zmiany czy rozszerzenia własnych działań w oparciu o zewnętrzne przykłady i inspiracje.

Od 2010 roku ARTeria, jako jedyna organizacja pozarządowa z Polski, jest członkiem CULTURE ACTION EUROPE – europejskiej sieci zajmującej się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnienia roli kultury w Unii Europejskiej, dzięki czemu pracujemy nad tym, aby głos polskiego sektora pozarządowego był słyszalny także w oddolnej debacie na temat europejskiej polityki publicznej dotyczącej kultury (European cultural policy). Więcej o sieci tutaj.

W lipcu 2020 roku Zarząd Fundacji ARTeria podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnej sieci – European network on cultural management and policy (ENCATC) zrzeszającą uczelnie wyższe i organizacje, zajmujące się edukacją w zakresie zarządzania kulturą i politykami kulturalnymi. Więcej o sieci – tutaj.