ArtENprise we Włoszech – kolejne spotkanie partnerów

W dnaich 12-13 lutego 2018 r. w Materze (Włochy) odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych). Podsumowaliśmy realizację dotychczasowych Enterprise Circles we wszystkich krajach partnerskich, a także zaplanowaliśmy drugą “rundę” tych spotkań, Kyriakos Lingas  (Militos, Grecja) przedstawił konstrukcję platformę internatowej, rozmawialiśmy także o organizacji i terminie konferencji kończących realizację projektu. Ważną częścią spotkania były kwestie dotyczące zarządzani i promocji działań projektowych. W spotkaniu Fundację ARTeria reprezentowali Anna Ochmann, prezeska Fundacji oraz Wenancjusz Ochmann prowadzący w projekcie m.in. testowe szkolenia.

ArtENprise jest międzynarodowym partnerstwem koordynowanym przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.

Więcej: www.artenprise.eu