ArtENprise – kolejne spotkanie partnerów w Sheffield z ARTerią

Reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w drugim spotkaniu partnerów projektu „ArtENprise” (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych), które odbyło się w Sheffield w Wielkiej Brytanii w dniach 7-8 czerwca 2017 r.

Projekt jest koordynowany jest przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje
z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.

W trakcie spotkania w Sheffield  rozmawialiśmy o wynikach badania przeprowadzonego we wszystkich partnerskich krajach, a także praktycznie, w formie warsztatów, poznaliśmy sposób wsparcia artystów opracowany przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.

Rezultaty badania (części polskiej i podsumowania wyników międzynarodowych) już wkrótce na stronie fundacji, teraz natomiast kilka ciekawostek z podsumowania sytuacji polskich artystów:

Odpowiedź na pytanie „Jak finansuje Pan/Pani swoją działalność”:

  • Sprzedaż prac/produktów 51,2%
  • Występy 19,5%
  • Granty i inne podobne źródła finansowania 26,8%
  • Doradztwo w dziedzinie działalności artystycznej/kreatywnej 9,8%
  • Nauczanie sztuki/muzyki/tańca/przedmiotów kreatywnych 41,5%
  • Oszczędności 14,6%
  • Zatrudnienie poza sektorem artystycznym i kreatywnym 29,3%
  • Wsparcie finansowe udzielane przez partnera/rodzinę 22%

Aż 63% uczestników badania pracowało/pracuje dodatkowo poza sektorem kultury/sektorem kreatywnym, z czego aż 48% ponad 5 lat.

W opinii uczestników badania czynniki determinujące sukces zawodowy to doświadczenie praktyczne,  marketing (budowanie własnej marki) i umiejętność zarządzania własnością intelektualną, natomiast talent został oceniony jako średnio ważny.

Nieodzowne w przekształceniu własnej działalności artystycznej/twórczej w działalność o charakterze dochodowym okazały się takie umiejętności jak: zarządzanie (umiejętność właściwego zarządzania sobą, czasem i innymi ludźmi), zdolności komunikacyjne (np. umiejętność sprzedawania własnych pomysłów i przekonywania innych), a najważniejsze to: motywacja i samodyscyplina, umiejętność myślenia kreatywnego i innowacyjność, a także umiejętność budowy sieci kontaktów i nawiązywania znajomości oraz pewność siebie.