ArtENprise – Enterprise cirlces (facilitators manual)

#PL# Przewodnik ma na celu zapoznanie facylitatorów ze specyfiką podejścia Inova Consultancy do Kręgów Przedsiębiorczości oraz nakreślenie zalecanych form pracy z grupami pracującymi w ramach projektu ArtENprise.

Więcej o projekcie tutaj.

Link do publikacji.

ARTeria Foundation
Gajowa 9, 41-807 Zabrze
Poland

Entry No. KRS 0000269041
Statistical No. Regon 240600010
Tax ID NIP 6482618597

© ARTeria Foundation