ART-terapia – warsztaty PĘDZEL I GLINA

W dniu 6 września 2014 r. zrealizowaliśmy kolejne, drugie po KRAINIE DŹWIĘKÓW, spotkanie warsztatowe z cyklu ART-terapia – zaprosiliśmy uczestników do zabawy z PĘDZLEM I GLINĄ.

ART-terapia to cykl trzech warsztatów zorganizowanych przez Fundację ARTeria, w których udział wzięło w sumie 36 młodych ludzi, pochodzących z najbiedniejszych dzielnic i osiedli robotniczych Zabrza. Istotnym problemem w środowisku, któremu dedykowaliśmy projekt, jest brak świadomości społecznej czym jest kultura, jakie przybiera formy w codziennym życiu osób, które na co dzień nie są jej odbiorcami w klasycznym tego słowa znaczeniu. Nie mają one świadomości, jak wiele pojęć i rzeczy w otaczającym ich świecie mieści się w tym „pojemnym” słowie.

Projekt jest także odpowiedzią na zdiagnozowaną –  w trakcie wcześniejszych aktywności Fundacji – potrzebę zaproponowania młodym ludziom nowoczesnych form edukacji kulturalnej sprzyjającej nie tylko świadomemu uczestniczeniu w kulturze, umożliwiającej im zdobycie nowych umiejętności czy poznanie nowoczesnych narzędzi wypowiedzi artystycznej, ale przede wszystkim uczącą jak dostrzegać i rozumieć kody kulturowe w rzeczywistości miasta, w którym żyją i które często wydaje im się bardzo nieatrakcyjne i nudne. Wszystkie działania w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcały do zdobywania nowych umiejętności (warsztaty muzyczne pod hasłem „ŚWIAT DŹWIĘKÓW”, artystyczne „PĘDZEL I GLINA” oraz pisarskie „KREATYWNE PISANIE”), dawały możliwość pracy w zespole, w twórczej atmosferze. Projekt miał na celu redefinicję roli kultury w sferze społecznej szczególnie wśród młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainspirowanie uczestników do stania się świadomymi i czynnymi uczestnikami świata kultury, do działań twórczych z „wykorzystaniem” ich najbliższego otoczenia.

Partnerem projektu jest zabrzańska Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO.