Ankieta ARTerii dla NIK

Fundacja ARTeria została wylosowana przez Departament Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli do wypełnienia ankiety w związku z prowadzoną kontrolą pt. „Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi”. Ankieta dotyczyła współpracy organizacji z administracją rządową, tj. z ministrami, wojewodami, a także z Narodowym Instytutem Wolności. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane – jako cenny materiał uzupełniający – w przygotowywanej przez NIK informacji o wynikach kontroli w powyższym zakresie.