Analiza sytuacji podmiotów sektora kultury i kreatywnego – spotkanie z CAE

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w spotkaniu online z przedstawicielką Culture Action Europe, sieci której ARTeria jest członkiem (jako jedyna polska organizacja pozarządowa) od 2010 roku. Tematem spotkania była analiza sytuacji podmiotów sektora kultury i kreatywnego, a przede wszystkim członków sieci, w związku z pandemia COVID-19, a także wypracowanie form wzajemnego wsparcia. Spotkanie odbyło się 6 maja 2020 r.

Culture Action Europe to europejska sieć zajmująca się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnienia roli kultury w Unii Europejskiej. Głównym celem CAE jest wpływanie na kształt polityki europejskiej w celu zapewnienia lepszego dostępu do kultury dla wszystkich mieszkańców Europy, m.in. poprzez analizę polityk kulturalnych, promowanie wymiany informacji i opinii, tworzenia wspólnych stanowisk na poziomie europejskim, organizowania spotkań i konferencji, reprezentowanie sektora kultury na poziomie europejskim. Oprócz Fundacji ARTeria w działania CAE są zaangażowane jedynie trzy duże instytucje kultury z Polski: Instytut Kultury  Miejskiej i Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdańska oraz Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa. Więcej o działaniach sieci tutaj.