AKCJA KREATYWNOŚĆ 2 z ARTerią.

Akcja Kreatywność 2 to kolejna odsłona rozpoczętego w zeszłym roku projektu wspierania osób twórczych, którzy własną przyszłość zawodową łączą z działalnością w szeroko rozumianym sektorze kultury oraz kreatywnym. Tegoroczna Akcja Kreatywność została podzielona na trzy segmenty: pierwszy zatytułowany KREATYWNE MIASTA, drugi KREATYWNE DZIELNICE i trzeci SZKOLENIA BRANŻOWE. Organizatorem akcji jest Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Warszawie, a projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach pierwszego segmentu – Fundacja ARTeria, jako koordynator regionalny działań na Śląsku, włączyła się w organizację konferencji/seminarium związanego z kreatywnością w przestrzeni miasta (zatytułowaną KREATYWNE MIASTO), która odbyła się 24 listopada 2012 roku od godz. 10.30 w chorzowskiej Galerii UNIKAT (ul. Wolności 23). Oprócz Śląska (pierwotnie planowaliśmy „Zabrze”, ale finalnie zrealizowaliśmy konferencję w Chorzowie) konferencje regionalne odbyły się jedynie w Krakowie, Łodzi i Toruniu.

Konferencja w Chorzowie podzielona została na dwa główne bloki tematyczne: pierwszy dedykowany szeroko roli artyście w mieście (jego roli w rozwoju miejskiej kultury i kształtowaniu przestrzeni publicznej poprzez działania w sektorze prywatnym, publicznym, społecznym, a także tematyce instytucji wsparcia, polityk i strategii kultury, itp.), drugi blok – zagadnieniom edukacji dla kreatywności (czyli odpowiedzi na pytanie co Richard Florida miał na myśli pisząc o „Narodzinach klasy kreatywnej”, a także tematyce związanej z kompetencjami kreatywnymi, edukacją dla kreatywności). Każdy z bloków rozpoczął się krótkimi prezentacjami zaproszonych gości-panelistów, a następnie dyskusję (także z udziałem publiczności) poprowadziła Izabela Piotrowska-Grosse z Telewizji Sfera. Całość wydarzenia została zarejestrowana, a najważniejsze konkluzje i wnioski wydane w postaci broszury pokonferencyjnej.
Do prezentacji i debat zaprosiliśmy praktyków sektora związanych zarówno ze szkolnictwem artystycznym, jak i pracowników sektora kultury/kreatywnego na Śląsku, artystów m.in.: Krzysztofę Frankowską (kierownika działu Wydawnictw Muzeum Śląskiego w Katowicach, wykładowcę Politechniki Śląskiej na Wydziale Architektury Wnętrz oraz na studiach podyplomowych Projektowanie Graficzne, właścicielkę firmy projektowej Niebieskie Migdały), Adama Kowalskiego (dyrektora Centrum Scenografii Polskiej), Przemysława Smyczka (dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszalkowskiego woj. śląskiego), Aleksandrę Czaplę-Oslislo (członka Komisji Kwalifikacyjnej Festiwalu INTERPRETACJE, dziennikarkę, a także członka zespołu projektu Design Silesia) czy Piotra Jakoweńko (projektanta, członka Fundacji Brama Cukermana), a także Wenancjusza Ochmanna (właściciela Prywatnej Szkoły Muzycznej VENOS STUDIO, eksperta ds. szkolnictwa artystycznego Ministerstwa Rozowju Regionalnego).

Wstęp do spotkania zatytułowany „KREATYWNA EUROPA?” czyli o znaczeniu„klasy kreatywnej” oraz przemysłów kreatywnych dla rozwoju miasta, a także roli sektora kultury/sektora kreatywnego w polityce rozwoju (europejskiej/polskiej/regionalnej) zaprezentowała prezes ARTerii, ekspertka ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej, Anna Ochmann.

Pełna agenda konferencji do pobrania w PDF. Wstęp wolny, za potwierdzeniem rezerwacji poprzez stronę:www.creatives.waw.pl