Act for Culture in Europe: Phase II (Act4C) to projekt, którego liderem było Culture Action Europe (CAE) – międzynarodowa sieć, pełniąca funkcję adwokata sektora kultury na poziomie europejskim, a której Fundacja ARTeria (jako jedyna polska organizacja pozarządowa) jest członkiem od 2010 roku).  Projekt był odpowiedzią na problemy wynikające z kryzysu europejskiego i pomoc w osiągnięciu celów programu „Kreatywna Europa” w kontekście strategii „Europa 2020”. Działania projektowe były skoncentrowane na wzmocnieniu podmiotów działających w sektorze kultury, rozwijania silniejszych relacji z publicznością i społecznościami oraz znajdowania nowych ekonomicznie opłacalnych modeli biznesowych, szczególnie w erze cyfrowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu  Kreatywna Europa. Więcej o projekcie tutaj, zapraszamy także na stronę CAE.