60. (!) ARTerioinspiracje czyli w maju 2016 o kreatywnym rynku pracy w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Wnioski z raportu „Creative Economy Employment in the EU and the UK. A Comparative Analysis” (Max Nathan, Andy Pratt, Ana Rincon-Aznar) były punktem wyjścia do kolejnej ARTerioinspiarcyjnej dyskusji, choć rozpoczęliśmy od tortu „rocznicowego” (!) – serdecznie dziękujemy naszym utalentowanym kulinarnie wolontariuszkom – pani Agacie Dobrzyńskiej i Julii Pieruchowskiej.

Po pysznym torcie, trochę rozleniwieni, dyskutowaliśmy o polskim rynku kreatywnym w kontekście wniosków z raportu, które przedstawiła prezeska Fundacji ARTeria – Anna Ochmann (nasz kraj nie wypada niestety w nich zbyt dobrze). „Creative Economy Employment in the EU and the UK. A Comparative Analysis” stanowi studium porównawcze rynków pracy krajów członkowskich Unii i powstało w celu oszacowania wielkości i perspektyw rozwoju sektorów kreatywnych w Europie. Opracowanie wskazuje, że obszary aktywności (scharakteryzowane przez brytyjski rząd jako sektory kreatywne) zatrudniają w obszarze Unii Europejskiej 11,4 miliona osób, co stanowi 5 procent wszystkich osób pracujących w krajach unijnych. Najwięcej (procentowo) osób pracuje w tych sektorach w Szwecji (i kolejno w Finlandii i Wielkiej Brytanii), z kolei w Niemczech jest największa bezwzględna liczba zatrudnionych, a w dalszej kolejności, w Wielkiej Brytanii i Francji. Ciekawostką jest fakt, że Wielka Brytania ma trzykrotnie wyższy przyrost pracowników sektora kreatywnego niż średnia Unii Europejskiej (ponad 6% rocznie w stosunku do niecałych 2% wg średniej UE). Ważnym efektem raportu jest to, iż jego autorzy, jako jedni z pierwszych, proponują zestaw danych statystycznych w obszarze zatrudnienia w sektorach kreatywnych na terenie Unii Europejskiej (co od dłuższego czasu uznawano to za nieosiągalne i co uniemożliwiało międzynarodowe studia porównawcze w zakresie kształtu poszczególnych rynków pracy związanych z praktykami twórczymi).

Spotkaliśmy się 13 maja 2016 r., a kolejne, ostatnie przed wakacjami spotkanie, 17 czerwca 2016 roku – serdecznie zapraszamy.