58. ARTerioinspiracje – w marcu o trajektoriach sukcesu artystycznego

Tym razem dyskusja ARTerioinspiracyjna dotyczyła zawodowych losów, „trajektorii sukcesu artystycznego” absolwentów uczelni artystycznych i artystów. Punktem wyjścia i inspiracją do tej debaty była publikacja – raport z 80 pogłębionych wywiadów dotyczących warunków pracy artystów w Polsce. Autorzy zmierzyli się z pytaniami podstawowymi – kto jest artystą, czym jest sukces dla artysty, jakie wsparcie otrzymują artyści, i wreszcie jak – wobec braku wsparcia – artyści radzą sobie na rynku pracy.

Fundacja ARTeria realizuje obecnie międzynarodowy projekt Talent Matching Europe, którego ważnym elementem jest określenie pozycji i sytuacji artystów na rynku pracy w Polsce, także w kontekście opracowania metod wsparcia dla utalentowanych młodych ludzi.

Punktem wyjścia do dyskusji był raport Agaty Bachórz i Krzysztofa Stachury „Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury” (link tutaj), który stanowi inspirujący wkład w toczące się obecnie dyskusje o przemianach i kierunkach rozwoju pola artystycznego w Polsce. Autorzy diagnozują i opisują szeroki wachlarz zagadnień i problemów, które są istotne dla środowiska artystycznego takich m.in. niespójność prawa (np. konstytucji z ustawami niepozwalającymi na założenie związku zawodowego muzyków), brak regulacji podatkowych umożliwiających dotowanie kultury i sztuki, kwestie społeczne (ubezpieczenia, zabezpieczenia rentowo-emerytalne) i inne. Uczestnicy spotkania ARTerioinspiarcyjnego po zapoznaniu się w najważniejszymi wnioskami badawczymi (przygotowanymi przez Annę Sierakowską) dyskutowali przede wszystkim o programach nauczania uczelni i szkół artystycznych, o tym że coraz częściej pojawiają się przedmioty mające na celu ułatwienie konfrontacji absolwentów z rynkiem pracy. Część dyskutantów oceniła ten trend bardzo negatywnie (komercjalizacja efektów pracy oraz akcent na efektywność finansową), część wskazywała na podział kierunków na artystyczne i projektowe (które z założenia „działają” na rynku komercyjnym). Dyskutowaliśmy także o rolach artystów – o wchodzeniu artystów w przestrzeń i sferę publiczną (sztuka krytyczna, sztuka polityczna, sztuka publiczna), współpracę z nie-artystami (sztuka partycypacyjna, sztuka społecznościowa) czy tworzenie alternatyw instytucjonalnych (prywatnych przestrzeni i organizacji artystycznych).
Spotkaliśmy się 10 marca 2016 r. a kolejne spotkanie z cyklu zaplanowane zostało 12 kwietnia – będziemy dyskutowali o tym, czy edukacja muzyczna rozwija kreatywność? Serdecznie zapraszamy, tradycyjnie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa na biuro@fundacja-arteria.org (do 8 kwietnia).