57. ARTerioinspiracje czyli w lutym 2016 porozmawiajmy o tym co dają lekcje fortepianu?

Tematy okołomuzyczne dominują w propozycjach zagadnień, które uczestnicy wskazują jako te, którymi warto się zająć w trakcie najbliższych ARTerioinspiracyjcnych spotkań.

Lutowe (23 lutego 2016 r.) dedykowaliśmy – zgodnie z sugestiami ze spotkania styczniowego – wynikom badań opublikowanych w periodyku naukowym „Psychology of Music”. Joseph M. Piro oraz Camilo Ortiz – naukowcy z Uniwersytetu Long Island (USA) przez kilka lat badali oddziaływanie edukacji muzycznej na uczniów, a także rolę nauki muzyki w zwiększaniu efektywności nauki szkolnej w obszarze lingwistyki i literatury. Naukowcy bazowali na kilku innych badaniach, które sygnalizowały taką zależność i wskazywały, że istnieją podobieństwa pomiędzy sposobem, w jakim interpretujemy język oraz muzykę.

Badanie (link) przeprowadzono w dwóch szkołach podstawowych w USA, z tego samego obszaru i podobnych do siebie demograficznie, z których jedna regularnie kształciła muzycznie dzieci, a druga nie. W badaniu wzięły udział dwie grupy podobnych do siebie drugoklasistów – pierwsza grupa przez trzy lata miała lekcje fortepianu, z kolei druga nie miała dostępu do zajęć muzycznych zarówno w szkole jak i na lekcjach prywatnych. Co ważne obie szkoły realizowały identyczny program nauczania języka ojczystego, a dzieci poddawano indywidualnym testom na początku i na końcu każdego roku szkolnego. Wyniki pokazały, że dzieci uczestniczące w zajęciach muzycznych (gdzie rozwijały swoje umiejętności rytmiczne, tonalne, instrumentalne i praktyczne), wykazały się później doskonałą sprawnością w czytaniu w przeciwieństwie do grupy rówieśników, która nie miała lekcji muzyki. „Muzyczna” grupa już pod koniec pierwszego roku badania posługiwała się większym słownictwem i miała bogatszą komunikację werbalną w stosunku do dzieci pozbawionych możliwości grania na fortepianie. Różnice te pogłębiały się z każdym kolejnych rokiem.

Kolejne spotkanie 17 marca 2016 r. (zapisy: biuro@fundacja-arteria.org)