56. ARTerioinspiracje czyli więcej lekcji muzyki = większa jakość szkoły (styczeń 2016)

Znaczną część grona uczestników naszych comiesięcznych ARTerioinspiracyjnych spotkań stanowią artyści i edukatorzy artystyczni, także nauczyciele innych przedmiotów, w tym spora reprezentacja… matematyków. Dlatego tematy związane ze szkołą, podstawą programową, edukacją artystyczną czy rozwojem poprzez działania artystyczne powracają regularnie w propozycjach kolejnych tematów spotkań.

Punktem wyjścia styczniowego (4 stycznia 2016 r.) spotkania były ciekawe wyniki badań fińskich naukowców związane z… jakością życia szkoły, które można podsumować jednym zdaniem: rozszerzona edukacja muzyczna poprawia jakość życia szkoły i satysfakcję uczniów!

Päivi-Sisko EerolaTuomas Eerola zbadali ponad tysiąc dzieci w wieku 9 i 12 lat z dziesięciu szkół w Finlandii. Postawili sobie ambitny cel zmierzenia i porównania jakości życia szkolnego uczniów z rozszerzonym programem edukacji muzycznej oraz uczniów, którzy nie mieli takich zajęć.
Wyniki okazały się jednoznaczne, a różnice pomiędzy tymi dwiema grupami uczniów były bardzo znaczące. Dzieci, uczęszczające co tydzień na kilka lekcji muzyki, oceniły jakość szkolnego życia – w wielu obszarach – znacznie wyżej, w tym m.in. mieli większą ogólną satysfakcję ze szkoły, większe poczucie własnych osiągnięć i możliwości, jakie daje im szkoła.
Dyskusja po prezentacji wyników badania dotyczyła jednak przede wszystkim tego, czemu w Polsce nie mierzy się satysfakcji uczniów z życia szkolnego? Czemu nie sprawdza się jak dzieci oceniają możliwości swojego rozwoju i samorealizację w szkołach? Przywołano także wzorce z Wielkiej Brytanii, gdzie od 2011 r. obowiązuje narodowy program edukacji muzycznej dzieci, w ramach którego 100% uczniów w szkołach podstawowych uczy się gry z nut na jakimś instrumencie muzycznym. Co ciekawe, Brytyjczycy wprowadzili powszechną edukację muzyczną jako antidotum na problemy wychowawcze i edukacyjne!