53. ARTerioinspiracje czyli słów kilka o metodzie Dalcroza (październik 2015)

Ruch w edukacji muzycznej czyli metoda Emila Dalcroza to temat spotkania zorganizowanego 19 października 2015 roku w ramach cyklu ARTerioinspiarcje. „Muzyki nie słucha się jedynie uszami, słyszy się ją wibrującą w całym ciele, mózgu i sercu” czyli tym razem uczestnicy dyskutowali o inteligencji kinestetycznej i o tym jak rytmika rozwija naturalne potrzeby dzieci.

W metodzie Emila Jaques Dalcroze’a, twórcy rytmiki, ciało jest instrumentem służącym do odtwarzania muzyki, a zwłaszcza jednego z jej składników – rytmu. Założeniem tej metody jest rozwój słuchu zarówno drogą ćwiczeń ruchowo – rytmicznych jak i drogą ćwiczeń solfeżowych i umuzykalniających, a główną ideą – dążenie do skojarzenia ruchu z muzyką. Metoda Dalcroze’a zawiera w sobie trzy elementy: kształcenie słuchu, rytmikę oraz improwizację, które są ze sobą ściśle powiązane i uzupełniają się wzajemnie. Referat wprowadzający przygotował Wenacjusz Ochmann z PSM VENO’S STUDIO, a spotkanie miało także charakter „praktyczny” – wszyscy uczestnicy na koniec bawili się ćwiczeniami rytmicznymi dyskutując jednocześnie o tym, że nauka muzyki wzmacnia poczucie sukcesu, wpływa na wyższą samoocenę i pewność siebie, ćwiczy w samodyscyplinie, a dla dzieci jest świetnym narzędziem samoekspresji.

Kolejne spotkanie już w listopadzie (informacje o terminie już wkrótce na stronie i w newsletterze).