52. ARTerioinspiracje czyli edukacja muzyczna wg metody Koday’a (wrzesień 2015)

Tym spotkaniem, pierwszym po przerwie związanej z przenosinami i remontem siedziby Fundacji, otwieramy krótki cykl spotkań dedykowanych ideom i sposobom edukacji muzycznej dzieci. Liczne badania, które także w trakcie najbliższych ARTerioinspiracyjnych spotkań przywołamy, potwierdzają jednoznacznie, iż „trening muzyczny” wpływa w ogromnym stopniu na rozwój dzieci, jest istotnym czynnikiem rozwoju ich inteligencji czy umiejętności społecznych, wpływa także na ich późniejszy sukces zawodowy.

„Istnieje praktyczny argument na rzecz edukacji muzycznej: uczy ona ludzi myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania ryzyka, niezależnego myślenia, bycia przedsiębiorcą i innowatorem. Cnoty edukacji muzycznej to w całości cnoty wolnej przedsiębiorczości, ale też społeczeństwa opartego na wiedzy i wysokich technologiach – w szczególności są nimi: elastyczność, umiejętność dostosowywania się, pomysłowość, a nawet swawolność” (William E. LaMothe, Dyrektor Zarządzający Xerox).

Cykl zaczynamy od krótkiego przeglądu metod edukacji – tym razem zapraszamy na „Pokaż muzykę rękoma… Metoda Koday’a czyli muzyka jako międzynarodowy język ludzkości”. Referat wprowadzający przygotował Wenancjusz Ochmann z Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO, która już od lat z powodzeniem edukuje muzycznie (i szerzej – artystycznie) najmłodszych (a także tych starszych…). Największe zainteresowanie uczestników naszego spotkania wzbudziła metoda relatywnego kształcenia słuchu Koday’a (zwana inaczej względną – inna niż tzw. absolutna), która polega na tym, że zawsze pierwszy stopień gamy w tonacjach durowych jest nazywany „do”, zaś w tonacjach molowych „la” (stosowana od lat przez moderatora spotkania Wenancjusza Ochmanna). Powoduje to, iż uczeń czytając nuty według tego systemu w jednej tonacji, czyta je bez problemu w pozostałych i nie ma trudności z transpozycją melodii w innych kluczach, a także rozpoznaje i jest w stanie śpiewać interwały. Częścią spotkania była wspólna „zabawa” w fonogestykę – śpiew „razem z ręką”, gdzie układ dłoni oznacza zgłoski solmizacyjne, a ruch ręki w górę lub w dół wskazuje na „ruch melodii”.
Najważniejsza konkluzją uczestników ARTerioinspiarcji było stwierdzenie, że wciąż za mało jest muzyki na każdym poziomie edukacji i że wychowanie muzyczne powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat, a w ostateczności w wieku przedszkolnym.
Spotkanie zorganizowaliśmy już w nowej siedzibie Fundacji (ul. Gajowa 9) 15 września 2015 roku, a następne – dedykowane metodzie Emila Dalcroza – już 19 października 2015 r. Serdecznie zapraszamy (chęć uczestnictwa jak zwykle prosimy wcześniej zgłosić na adres:  biuro@fundacja-arteria.org).